informare proiect

Asistență și educație juridică la nivelul cetățenilor din Drobeta-Turnu Severin

 

Titlul  proiectului:

 

Asistență și educație juridică la nivelul cetățenilor din Drobeta-Turnu Severin

 

Denumirea beneficiarului și a partenerilor

 

Beneficiar: ASOCIAȚIA TRANSPARENȚĂ PENTRU INTEGRITATE

 

Partener: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

 

Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia în cadrul UAT Drobeta-Turnu Severin

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

OS 2.1: Grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare/educație juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistență juridică, puse la dispoziția cetățenilor.

 

Rezultatele preconizate

 

  1. Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare/educație juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistență juridică, puse la dispoziþia cetățenilor; – Rezultat proiect 1- Studiu privind identificarea principalelor probleme cu care se confrunta grupurile vulnerabile la nivelul UAT Drobeta-Turnu Severin si realizarea de recomandari în vederea soluționării acestora

 

  1. Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiþie al cetățenilor prin derularea de campanii de informare/educație juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistență juridică, puse la dispoziția cetățenilor; – Rezultat proiect 2 – Campanii de informare, educație juridică și conștientizare ale cetățenilor.

 

  1. Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiþie al cetățenilor prin derularea de campanii de informare/educație juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistență juridică, puse la dispoziția cetățenilor; – Rezultat proiect 3 – Ghid privind prevederile noilor coduri precum si drepturile cetatenilor realizat

 

  1. Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiþie al cetățenilor prin derularea de campanii de informare/educație juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistență juridică, puse la dispoziția cetățenilor; – Rezultat proiect 4 – Manual privind informații cu privire la instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea

 

  1. Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiþie al cetățenilor prin derularea de campanii de informare/educație juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistență juridică, puse la dispoziția cetățenilor; – Rezultat proiect 5 – Clinica de consiliere juridică operational

 

  1. Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiþie al cetățenilor prin derularea de campanii de informare/educație juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistență juridică, puse la dispoziția cetățenilor; – Rezultat proiect 6 – Cursuri de educație juridică

 

 

 

Valoarea totală a proiectului

 

2,182,884.00 lei

 

Valoarea cofinanțării

 

Aceasta este în proporție de 2% din valoarea totală, adică 43,657.68 lei

 

Data de începere a proiectului

 

10.06.2019

 

Perioada de implementare

 

Proiectul va fi implementat într-o perioadă de 24 de luni

 

codul MySMIS

 

SMIS: 126500

 

“Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

codul MySMIS / codul proiectului

 

Cod SIPOCA/SMIS:501/126500