PROIECT

COMUNICAT

În data de de 04 octombrie 2019, începând cu ora 11:00 va avea loc conferința de lansare a proiectului cu titlul: “Asistență și educație juridică la nivelul cetățenilor din Drobeta-Turnu Severin”, cod SMIS 126500, proiect ce este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară : Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. Proiectul este implementat in parteneriat cu ASOCIAȚIA TRANSPARENȚĂ PENTRU INTEGRITATE, care este lider în acest proiect alături de  UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin.

Evenimentul va avea loc la Palatul Culturii „Teodor Costescu”, Sala Mehedințeană.

Pentru mai multe informații, puteți contacta Serviciul Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor, din cadrul UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, la numărul de telefon: 0744680005.