Etică și transparență în administrația publică

Titlul  proiectului:

Etică și transparență în administrația publică

Denumirea beneficiarului și a partenerilor

Beneficiar: UAT Băilești

Partener: ASOCIAȚIA TRANSPARENTA PENTRU INTEGRITATE

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Sprijinirea măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Primăriei Municipiului Băilesti.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate la nivelul Primariei Bailesti;

Pentru realizarea acestui obiectiv specific vor fi derulate activitaþile de realizare a urmatoarelor documente:1 ghid privind punerea în aplicare a cadrului legal în domenil eticii si integritaþii;1 manual de bune practici în domeniul eticii si integritaþii si 2 proceduri operaþionale privind masurile preventive anticorupþie în acele domenii cu funcþii identificate ca având vulnerabiltaþi la corupþie.

OS2: Cresterea gradului de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupþiei si a indicatorilor de evaluare în autoritaþile si instituþiile publice;

În vedere atingerii acestui obiectiv vor fi derulate activitaþile pentru realizarea: unui mecanism de cooperare cu societatea civila privind monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor anticorupþie si a unei campanii de educaþie anticorupþie.

OS3: Îmbunataþirea cunostinþelor si a competenþelor personalului din Primaria Municipiului a Bailesti în ceea ce priveste prevenirea corupþiei.

Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi derulate activitaþile de instruire la care vor participa 50 de persoane, dupa cum urmeaza: 1 sesiune de formare profesionala în domeniul educaþiei anticorupþie, transparenþa, etica si integritate – 25 de participanþi alesi locali si personal de conducere si personal de execuþie;1 sesiune de formare în domeniul evaluarii riscurilor – 25 de participanþi personal de execuþie.

Rezultatele preconizate

Detalii rezultat – Componenta 1

  1. Rezultat program 3 – Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate în autoritaþile si instituþiile publice; – Rezultat proiect 1- 1 ghid privind punerea în aplicare a cadrului legal în domenil eticii si integritaþii
  2. Rezultat de program 3 – Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate în autoritaþile si instituþiile publice – Rezultat de proiect 2 – 1 manual de bune practici în domeniul eticii si integritaþii si 2 proceduri operaþionale
  3. Rezultat de program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupþiei si a indicatorilor de evaluare în autoritaþile si instituþiile publice – Rezultat de proiect 4 – 1 campanie de educaþie anticorupþie.
  4. Rezultat de program 6 – Îmbunataþirea cunostinþelor si a competenþelor personalului din autoritaþile si instituþiile publice în ceea ce priveste prevenirea corupþiei – Rezultat de proiect 5 – 2 sesiuni de formare profesionala, 1 sesiunie de formare profesionala în domeniul educaþiei anticorupþie, transparenþa, etica si integritate – 50 de participanþi alesi locali si personal de conducere si personal de execuþie; 1 sesiune de formare profesionala în domeniul evaluarii riscurilor pentru personal de execuþie
  5. Rezultat de program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupþiei si a indicatorilor de evaluare în autoritaþile si instituþiile publice – Rezultat de proiect 3 – 1 procedura de cooperare cu societatea civila

 

valoarea totală a acestuia

273.598,36

Valoarea cofinantarii

Aceasta este în proporție de 2% din valoarea totală, adică 5471,97

Data începerii și finalizării proiectului

codul MySMIS

SMIS: 118780

“Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

codul MySMIS / codul proiectului

Cod SIPOCA/SMIS2014+:443/118780